NAMS

   Deskundigheidsbevordering

 

HOME

Wat doen wij?

Onze werkwijze

Onze klanten

Onze opdrachten

 

Referenties

 

Nieuwsarchief

 

Links

 

 

 

 

 

Deskundigheidsbevordering

De know-how die NAMS-Gezondheidszorg heeft wil zij graag ter beschikking stellen van gezondheidszorgorganisaties. Dat kan in de vorm van ondersteuning en advies, maar ook door het geven van presentaties, het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten, het leveren van een bijdrage tijdens start- of werkconferenties, het verzorgen van een workshop of lezing.

Voorbeeld opdrachten

  • Voorlichting aan wijkverpleegkundigen over het bestaan van ouderenmishandeling   en mogelijke interventies.

  • Voorlichting aan management van GGZ, GGD, Algemeen Maatschappelijk Werk en Thuiszorg over consultatienetwerken

  • Bijdrage aan symposium over Integrale vroeghulp

  • Bijdrage aan symposium over Begeleiding van Ouders van Chronisch Zieke Kinderen

 

 


NAMS Finance & Control


NAMS-Gezondheidszorg

Interimmanagement

 

Projectmanagement

 

Training-on-the-job

 

Crisismanagement

 

Veranderingsmanagement

 

Coaching

 

Deskundigheidsbevordering