NAMS

  Interimmanagement

 

HOME

Wat doen wij?

Onze werkwijze

Onze klanten

Onze opdrachten

 

Referenties

 

Nieuwsarchief

 

Links

 

 

 

 

 

 

Interimmanagement

Wanneer uw organisatie vanwege interne of externe omstandigheden zoals organisatieveranderingen, fusie, overname of ziekte te maken krijgt met een (tijdelijke) onderbezetting op managementniveau kan NAMS een interimmanager leveren die zich snel kan inwerken in de zaken die op dat moment spelen. In de praktijk blijkt dat de interimmanager zaken in korte tijd kan analyseren en aanbevelingen kan doen.

Voorbeeld opdrachten

Interim directeur voor gefuseerde Welzijnsorganisatie

Twee welzijnsorganisaties hebben besloten te fuseren. Voor de nieuwe organisatie duurt de werving van een nieuwe directeur/bestuurder langer dan gepland. NAMS levert een interim directeur die de dagelijkse leiding van de organisatie op zich neemt en die de implementatie van de fusie verder begeleidt totdat de nieuwe directeur/bestuurder is geworven. De externe relaties worden in de interimperiode verstevigd en nieuwe projecten worden uitgewerkt en gehonoreerd. Het totaaloverzicht van het productenaanbod van de nieuwe stichting wordt overzichtelijk gemaakt en afgestemd met de gemeente. Vervolgens werkt de interimdirecteur de  nieuwe directeur/bestuurder in en draagt de werkzaamheden over.

Interimmanager voor Thuiszorgorganisatie

Door uitval van een manager verpleging en verzorging in een thuiszorgorganisatie levert NAMS een interimmanager. Tijdens de interimperiode krijgt de interimmanager inzicht in de problemen die er in het team leven en stelt de interimmanager een plan tot interne reorganisatie voor. In overleg met de opdrachtgever wordt het plan uitgevoerd en vervolgens overgedragen aan de terugkerende manager.

Interim CFO

Het betreft de grootste vestiging van een internationaal bedrijf. De vestiging omvat een combinatie van hoofdkantoor, productie en R&D activiteiten (in totaal 2600 FTE). De bestaande CFO vertrekt naar een ander bedrijf en NAMS Finance & Control levert de interim manager tot en met het goed inwerken van de nieuwe permanente CFO.

 


NAMS Finance & Control


NAMS-Gezondheidszorg

Interimmanagement

 

Projectmanagement

 

Training-on-the-job

 

Crisismanagement

 

Veranderingsmanagement

 

Coaching

 

Deskundigheidsbevordering