NAMS

  Referenties

 

HOME

Wat doen wij?

Onze werkwijze

Onze klanten

Onze opdrachten

 

Referenties

 

Nieuwsarchief

 

Links

 Harry Nieuwenhuizen van NAMS Finance & Control heeft als Project Manager Finance SSC ten behoeve van BAM Bouw en Vastgoed gefunctioneerd. De opdracht / het project bestond o.a. uit:
- In kaart brengen van de regionale financiele administratieve werkzaamheden van BAM Bouw en Techniek, BAM Woningbouw, AM en AM RED
- Begeleiden van de transitie van bovengenoemde werkzaamheden en medewerkers naar het centrale FSSC
- Professionalisering van de processen en procesbeschrijvingen alsmede het demarceren van activiteiten tussen het FSSC en de business units
- Fundament uitwerken van de nieuwe Proces Management Organisatie
- Opzet en uitwerking KPI’s en dashboarding.
In verband met het afronden van bovengenoemde transitie komt aan de opdracht van Harry Nieuwenhuizen een einde. Wij hebben Harry leren kennen als een vriendelijke, accurate, deskundige en loyale collega, die zijn taken tot onze volle tevredenheid heeft verricht. Wij danken Harry voor de plezierige en constructieve samenwerking en wensen hem zowel persoonlijk als zakelijk veel geluk voor de toekomst.


Henri de Pater
Financieel Directeur BAM Bouw en Vastgoed
januari 2017

*************Ik ben erg blij dat NAMS Finance & Control ons in de afgelopen maanden heeft ondersteund in de persoon van Harry Nieuwenhuizen. Met zijn rust en systematische aanpak hebben wij de zaak goed in de hand gehouden.
En ook nog wat stappen gemaakt: in de afdelings/werk/SAP organisatie, een budget voor onszelf en begeleiding van de Cluster; de factoring tot een goed eind gebracht; en overdracht naar een goede opvolger.
Kortom, graag bedank ik NAMS Finance & Control voor de grote inzet en betrokkenheid bij ons bedrijf; en bedank ik Harry Nieuwenhuizen voor de zeer professionele en vooral prettige samenwerking!


Wim van der Linden
Managing Director Cluster Benelux/Nordics
Franke Kitchen Systems
december 2014

*************


Carla Nieuwenhuizen van NAMS-Gezondheidszorg is van september 2012 tot en met juni 2013 werkzaam geweest als interim sectormanager zorg in verband met vervanging wegens ziekte. In deze periode hebben we Carla leren kennen als een gedreven en resultaatgerichte interim manager. Zij heeft naast de going concern taken vele extra taken voortvarend opgepakt. Carla is een prettige collega om mee samen te werken en heeft goed oog voor onderlinge verhoudingen. De samenwerking met de hoofden zorg verliep goed.

Ad Jongmans
Raad van Bestuur Seniorenresidentie Ruitersbos Breda.

*************


NAMS is actief geweest voor het Fysio-Collectief Breda in 2011 en 2012. De taken bestonden uit het ondersteunen van het Bestuur, en fondsen werving. Deze taken heeft NAMS met grote zorgvuldigheid en toewijding verricht, waarbij de kennis en kunde indrukwekkend waren. Het Fysio-Collectief is NAMS veel dank verschuldigd en is ingenomen met de mogelijkheid in de toekomst weer een beroep op NAMS te kunnen doen.

Willem Froeling
Voorzitter Fysio-Collectief Breda

*************

Attent wwz heeft begin 2011 een senior adviseur van NAMS-Gezondheidszorg ingezet om advies uit te brengen over een van haar locaties, een appartementencomplex voor ouderen waar diverse diensten worden geleverd. Het advies omvatte mogelijkheden voor de uitvoering en exploitatie van het scheiden van wonen, welzijn en zorg in deze locatie.
De senior adviseur heeft op een voortvarende en gedegen wijze haar onderzoek uitgevoerd. Op een open en respectvolle manier zijn er gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Dit heeft geresulteerd in een zeer complete analyse. Op basis van deze analyse heeft de directie van de organisatie haar keuzes gemaakt en zal deze analyse ook gebruiken als onderlegger bij vervolgprojecten waarbij scheiden van wonen en zorg onderwerp is.

Ilse de Jong
Regiodirecteur Attent wwz
Regio Rheden-Dieren-Doesburg

*************

NAMS heeft in 2010 de Interim Manager geleverd voor het nieuw op te richten financiële Shared Service Center bij Océ Technologies. Dit SSC zou versneld operationeel worden mede gezien in het licht van de overname door Canon. De Interim Manager had goede leidinggevende ervaring, pakte de zaken snel op, en bracht rust en comfort aan de mensen in het SSC. Dit was extra belangrijk in een periode met veel onzekerheid en veranderingen. De Interim Manager van NAMS was ook in staat om ondersteuning te geven aan de projectleider die verantwoordelijk was voor de uitbouw van de afdeling tot een volwaardig SSC. Dit heeft positieve effecten gehad, met name bij het change management en bij het bepalen van de proces scope van het SSC.

René Steuns
VP Controlling
Océ Technologies BV

*************

NAMS  heeft  in 2009 een  interim directeur geleverd aan Stichting Welzijn Veenendaal. Tijdens deze periode heeft de interim directeur op een inspirerende wijze leiding gegeven aan de startende fusie-organisatie. Opvallend was de grote mate van kwaliteit, betrokkenheid en inzicht in complexe situaties. De contacten met de medewerkers, Raad van Toezicht en externe contacten waren goed en mensgericht. De organisatie staat mede dankzij NAMS goed op de rails, daarvoor dank.

Marten Louwerse

Bestuurder Stichting Welzijn Veenendaal

*************

NAMS heeft de afgelopen jaren verschillende soorten opdrachten voor onze organisatie uitgevoerd.

De opdrachten omvatten onder andere het ontwikkelen en opzetten van nieuwe projecten en het invullen van interim managementfuncties op midden en hoger niveau.

 

Kenmerken in de aanpak zijn

- het zich snel eigen maken van de organisatie;

- een heldere analyse van het vraagstuk;

- het maken van goede plannen van aanpak;

- gemakkelijk met iedereen kunnen communiceren waardoor de acceptatie  en daarmee de effectiviteit van de veranderingen, implementatie en oplossingen groot is. 

NAMS heeft deze opdrachten op een uitstekende wijze vervuld.

 

Wilma de Jong

Raad van Bestuur BrabantZorg

 

*************

 

 

Dank voor de bijdrage om deze logge olifant een duwtje te geven............. de bijzondere zorg had dat nodig!

Bedankt voor de korte maar krachtige inzet. Het was bijzonder!

Oké het is "gewoon" het werk van een interim manager........ NAMS mag weten dat we erg veel hebben gehad aan het geduld, de echtheid, het begrip, medeleven en zelfs aan de eigenwijsheid. Een betere manager had den we ons op dit moment niet kunnen wensen!

 

Medewerkers team bijzondere zorg

Stichting Thuiszorg Brabant Noord Oost

*************

In 2004 leverde NAMS een interim manager Verpleging en Verzorging. 

Ik denk dat alles wat de interim manager heeft gedaan nog vele sporen na zal laten en dat het team er zijn voordeel zeker nog mee kan doen. 

 

Er is gelukkig een heleboel veranderd in het team, mede dankzij de inzet van de interim manager van NAMS. Bedankt voor de samenwerking en  inzet in deze maanden. Het zal voor de interim manager ook niet altijd gemakkelijk zijn geweest.

 

Van negatief..... naar......positief. Heel veel dank daarvoor!

 

Bedankt dat de interim manager ons team weer tot een leuk en gezellig team heeft gemaakt. De inbreng van de interim manager van NAMS was erg groot.

 

De interim manager van NAMS heeft ons gestimuleerd om weer een goed functionerend team te zijn. Dat is op een bijzondere manier gedaan. Super! Wij kunnen weer vooruit!

 

Medewerkers team verpleging en verzorging

Thuiszorg Rivierenland 

 

*************

 


NAMS Finance & Control


NAMS-Gezondheidszorg